استخدام در پایگان

برای پیوستن به خانواده پایگان، لطفا مشخصات خود را وارد کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود

ثبت اطلاعات شخصی

مشخصات فردی

شغل مورد درخواست

سوابق تحصیلی

# نام واحد آموزشی مقطع تحصیلی رشته

میزان آشنایی با زبان های خارجه

زبان ميزان مهارت